A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Кіптівська громада
Чернігівська область, Козелецький район

Положення про сектор по роботі з сім'ями, дітьми та молоддю

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю

Кіптівської сільської ради

 

1. Загальні положення.

 1. Сектор соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого комітету  Кіптівської сільської ради (далі - Сектор) є спеціальним сектором (формуванням), що надає соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
 2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами
  Міністерства соціальної політики, обласного центру соціальних служб для
  сім'ї дітей та молоді, рішеннями відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.
 3. Основною метою діяльності Сектора є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
 4. Основними принципами діяльності Сектора є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.
 5. Сектор утворюється, реорганізується та ліквідується сільською радою і належить до виконавчого комітету.
 6. Соціальні послуги, що надаються Сектором, є державними послугами і здійснюються на безоплатній основі.

2. Основні завдання Сектору.

2.1.Основними завданнями Сектору є:

 • участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема
  забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та
  патронажу, соціальної профілактики і реабілітації;
 • створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;
 • залучення громадськості до проведення роботи із сім"ями, дітьми та молоддю,підтримка та розвиток волонтерського руху.

 

3. Основні функції сектору.

3.1.Сектор забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм:

 • соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-
  економічних, юридичних та інформаційних послуг;
 • здійснює соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, що відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;

-проводить соціально-профілактичну роботу із запобігання правопорушенням та іншим негативним явищам у дитячому та молодіжному середовищі, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя;

-здійснює соціально-реабілітаційні заходи, спрямовані на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі, які постраждали від насильства в сім'ї), допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, психологічного, соціального рівня для досягнення соціальної адаптації;           

      -  виконує інші функції відповідно покладених на нього завдань.

 

3.2.Сектор під час виконання покладених на нього завдань:

 • взаємодіє з Секторальними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також фізичними особами;
 • сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

-залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді;

- здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами і організації роботи із засобами масової інформації;

 • сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;
 • веде облік проведеної соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, шо належать до його компетенції;
 • проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім'ї, дітей та молоді;
 • залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

 

 

 

 

 

4. Права Сектору

4.1.Сектор має право:

 • вносити Держсоцслужбі, обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчому комітету сільської ради пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;
 • подавати пропозиції до проекту сільського бюджету з питань, що належать до його компетенції;
 • утворювати спеціалізовані формування (служба соціальної підтримки сімей, служба роботи з ін'єкційними споживачами наркотиків, сектор соціально-психологічної допомоги, сектор соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, мобільний пункт соціальної роботи в сільській місцевості, школа волонтерів, студентська соціальна служба, служба «Телефон довіри», інформаційно-ресурсний Сектор, дружня клініка для молоді,консультаційні пункти в закладах соціального спрямування тощо), типові положення про які затверджує Мінсім"ядітимолодь;
 • укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
 • залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції Сектору;
 • одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
 • проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;
 • порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім"ями, дітьми та молоддю.

4.2.Соціальні послуги, що надаються Сектором, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

5. Управління

 1. Сектор очолює завідувач.
 2. Завідувач призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою .
 3. Завідувач Сектору:

- керує діяльністю Сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань, законність прийнятих ним рішень;

- визначає ступінь відповідальності його працівників;

 • видає у межах його компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
 • розпоряджається коштами Сектору в межах затвердженого кошторису;
 • організовує підвищення кваліфікації працівників Сектору, проводить щорічне оцінювання ;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 1. Положення про Сектор затверджується сільською радою.
 2. Для підвищення ефективності діяльності Сектору і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю при Секторі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.

6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Сектору.

6.1.Виконавчий комітет сільської ради забезпечує Сектор приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

6.2.Діяльність Сектору фінансується за рахунок коштів, передбачених в сільському бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків та інших джерел.

6.3.Умови оплати праці працівників Сектору затверджуються Мінпраці за погодженням з Мінфіном і Мінсім"ядітимолоддю.

6.4.Посади працівників Сектору віднесено до відповідних категорій посад державних службовців місцевих органів державної виконавчої влади
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 9-р) і на них поширюється дія Закону України «Про державну службу».

 

 

 

 

 

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень